Disclaimer

Aansprakelijkheid
Contentforces Nederland BV en de Hogeschool van Amsterdam (HvA), opleidingen CO en MIC, spannen zich in om de website micencostagebank.nl met vacaturedatabase zo volledig, actueel en waarheidsgetrouw mogelijk te houden.

Desondanks kan er sprake zijn van onjuistheden en onvolledigheden c.q. redundantie. Contentforces Nederland BV en de HvA zijn voor claims die hieruit voortvloeien, niet aansprakelijk.

Intellectuele eigendomsrechten
Intellectuele eigendomsrechten van de teksten en logo's berusten bij de HvA. Alle overige Intellectuele eigendomsrechten berusten bij Contentforces Nederland BV en/of onze licentiegevers, met uitzondering van content die door je zelf wordt geplaatst en ontsloten via de website en waarop je zelf het intellectueel eigendomsrecht hebt.

Aanpassen gebruikersvoorwaarden
Contentforces Nederland BV behoudt zich het recht voor deze gebruikersvoorwaarden aan te passen. De laatste versie publiceren we steeds op deze website.